ETZ - EtherZero Mining Pools

Algorithm: Ethash
# Name Payment Scheme Fee
1 CoMining.io

PPLNT

1%

2 CoMining.io

PROP

1%

3 CoMining.io

SOLO

1%

4 MinerPool.net

PROP

1%

5 Mole-Pool.net

PPLNS

0.5%

6

AltPool.pro

PPLNS

0.5%

7 AltPool.pro Solo Mining

SOLO

1%

8 MethPool.com

PPLNS

0%

9 UCrypto.net

PROP

0.5%

Name
Name